In mijn praktijk behandel ik met name hoogsensitieve kinderen (en volwassenen) met problemen in de prikkelverwerking en reflexintegratie. Vaak zijn dit kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn), kinderen die een ‘vol’ hoofd hebben, kinderen die onbeheerste emotionele uitbarstingen hebben of die zich juist in hun schulp terugtrekken en kinderen met buitenzintuigelijke waarnemingen.

In multidisciplinair teamverband behandel ik ook met name (hoog)begaafde kinderen, die vastlopen in de schoolse setting. Kijk voor meer informatie op www.praktijkh3.nl